Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Webshop.krifa.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Krifa.

Om webshop.krifa.dk
Webshop.krifa.dk ejes af Kristelig Fagbevægelse, CVR: 11698301, Klokhøjen 4, 8200 Århus N.
Webshop.krifa.dk har ret til på ethvert tidspunkt at ændre, udvide eller begrænse de produkter, der stilles til rådighed på denne hjemmeside. Et produkt kan trækkes tilbage uden varsel, eller det kan være midlertidig utilgængelig på grund af tekniske problemer.

Priser og rabatter
Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms.
Vi yder rabatter til alle kunder i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabatten allerede være fratrukket prisen, som vises på sitet. På den måde er prisen du ser altid "Din pris". Dette følger gældende retningslinjer fra forbrugerombudsmanden.

Betaling
Ved køb på webshop.krifa.dk kan der kun betales med bankoverførsel. Benyt registeringsnummer 4710 og kontonummer 3201653401 og anfør venligst dit ordrenummer. Betalingsoplysningerne og ordrenummeret fremgår af fakturaen. Der vil blive lagt et faktureringsbyr på 5 kr. inkl. moms for håndteringen. 

Levering
Den købte vare købte leveres via PostNord Danmark til den anførte leveringsadresse. Levering af varer fra Webshop.krifa.dk anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Leveringstid ca. 7 dage.

Fortrydelsesret
Der ydes fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftalelovens kapitel 4. Henvendelse om brug af fortrydelsesret skal ske pr. email til: info@krifa.dk. Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv betale de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Webshop.krifa.dk skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen gør sig gældende. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Krifa. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter, du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Krifa har stillet dig i udsigt. 

Forbehold for prisfejl, udsolgte varer mv
I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder krifa.webshop.dk sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen eller udskyde leveringen. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for webshop.krifa.dk’s kontrol, og som påvirker webshop.krifa.dk’s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Håndtering af personlige oplysninger
På hjemmesiden får vi oplysninger om dit navn, og om hvordan du kan blive kontaktet samt oplysninger, som er nødvendige for fakturering.
For at du kan foretage et køb på Webshop.krifa.dk, skal du lade dog registrere med følgende personlige oplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mailadresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Dine personoplysninger findes registreret hos Webshop.krifa.dk. Disse personoplysninger gemmes i 12 måneder og slettes derefter. Du kan bede om at få slettet disse data tidligere, hvis du direkte fremfører et ønske om at få dem slettet.
Vi behandler dine personoplysninger med største forsigtighed. Webshop.krifa.dk vil ikke videregive oplysninger om dig uden dit samtykke, medmindre det følger gældende lovgivning er påkrævet i forbindelse med, at du bestiller et produkt, eller hvis Webshop.krifa.dk anser det for nødvendigt for at beskytte og forsvare rettigheder eller ejendom, der tilhører Webshop.krifa.dk.

Læs mere om vores håndtering af personoplysninger på krifa.dk/privacy

Øvrige forhold
Aftaler med webshop.krifa.dk indgås på dansk. 
Når du handler digitale varer på www.webshop.krifa.dk gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området. Webshop.krifa.dk gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen med dig men foretager alene en teknisk lagring af aftalens indhold.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Krifa, er denne af vejledende art.