RAPPORT: Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst - 2020
Vi kigger i denne rapport nærmere på, hvordan det står til med danskernes oplevelse af det kollegiale arbejdsfællesskab. Det handler nemlig om dit, mit og vores arbejdsliv. Rapporten bygger videre på den viden, som Videncenter for God Arbejdslyst igennem flere år har oparbejdet om danskernes trivsel og arbejdslyst.

RAPPORTEN GIVER BLANDT ANDET ET INDBLIK I:
• Danskernes generelle oplevelse af arbejdslyst og af det kollegiale arbejdsfællesskab
• Tre vigtige ingredienser i det gode kollegiale arbejdsfællesskab
• Hvilken betydning tillid har for vores oplevelse af at kunne mestre vores arbejde
• Hvordan det står til med samarbejdet med henholdsvis kollegerne og nærmeste leder
• Om vi generelt har en oplevelse af, at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt på arbejdspladsen
• Hvilken betydning kollegerne har for de resultater, som vi leverer på jobbet

 
DKK 35,00 
God Arbejdslyst Indeks - 2019
Dit liv - din arbejdslyst
DKK 28,00 
Når ledelse skaber arbejdslyst - 2018
Mennesker er den vigtigste ressource i vores samfund, og ledelse er derfor også et samfundsanliggende.
DKK 28,00 
RAPPORT: Mening – fryns eller nødvendighed - 2020
Denne undersøgelser afdækker fire dimensioner af mening – indre mening, større mening,
organisatorisk mening og kollegial mening. Ligeledes skitserer den sammenhængen
mellem mening, arbejdslyst og psykologisk tryghed.
DKK 35,00 
God Arbejdslyst Indeks - 2018
Det hele menneske på arbejde. En undersøgelse af danskernes oplevelse af mestring i arbejdslivet.
DKK 28,00