Mestring og livslang læring - 2018
- En undersøgelse blandt ledere om kompetenceudvikling
DKK 12,00 
Når ledelse skaber arbejdslyst - 2018
Mennesker er den vigtigste ressource i vores samfund, og ledelse er derfor også et samfundsanliggende.
DKK 28,00 
RAPPORT: Mening – fryns eller nødvendighed - 2020
Denne undersøgelser afdækker fire dimensioner af mening – indre mening, større mening,
organisatorisk mening og kollegial mening. Ligeledes skitserer den sammenhængen
mellem mening, arbejdslyst og psykologisk tryghed.
DKK 35,00 
Dialoghjul
Et arbejdsliv har mange facetter. Noget gør os gladere, og andet kan ødelægge arbejdsglæden. Afdæk facetterne med dialoghjulet. 
DKK 6,50 
God Arbejdslyst Indeks - 2019
Dit liv - din arbejdslyst
DKK 28,00